01-07-2021

Współpraca z Publiczną Szkołą Podstawową im. Walentego Stefańskiego w Bodzechowie

Pragniemy Was poinformować, iż z dniem 1 kwietnia 2021r.. zgodnie z zawartym pełnoprawnym porozumieniem  Fundacja Kolorowe Motyle nawiązała współpracę z Publiczną Szkołą Podstawową im. Walentego Stefańskiego w Bodzechowie. Na podstawie w/w porozumienia szkoła będzie dostarczała do fundacji plastikowe nakrętki zbierane z wielkim zaangażowaniem ludzi o wielkich sercach w pięknym Koszu-Sercu wykonanym przez szkolnego Pana konserwatora, które zlokalizowane jest przy wejściu do placówki.

Nasza Fundacja będzie zajmowała się ich sprzedażą a pozyskane środki będą trafiały na konto Fundacji z pełną dokumentacją po czym będą wykorzystywane na wsparcie charytatywne naszych Podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy Bodzechów  lub uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej w Bodzechowie.

Bardzo dziękujemy Panu Dyrektorowi Konradowi Żelazowskiemu za obdarzenie nas zaufaniem. Kosze na nakrętki to piękna inwestycja, która sprawdziła się już w wielu miastach Polski. Fundacja jest już odbiorcą nakrętek z koszy – serc na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Liczymy na dalsze pełne” serca” i jeszcze raz dziękujemy Wszystkim za zaangażowanie.