08-02-2021

Współpraca z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski – Urzędem Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Witajcie Kochani !!!

Pragniemy Was poinformować, iż z dniem 3 lutego 2021r. zgodnie z zawartą pełnoprawną umową   Fundacja Kolorowe Motyle nawiązała współpracę z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski – Urzędem Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego obejmującą zbieranie plastikowych nakrętek w koszach-sercach ustawionych na terenie Gminy Ostrowiec w trzech lokalizacjach:

  1. E. Dziewulskiego – os. Ogrody w rejonie PP nr 19 i PSP nr 5
  2. A. Wardyńskiego – przy Ostrowieckim Browarze Kultury
  3. M. Kopernika – Park na osiedlu Spółdzielców

Nasza Fundacja będzie zajmowała się odbiorem nakrętek z koszy, ich sprzedażą a pozyskane środki będą trafiały na konto Fundacji z pełną dokumentacją po czym będą wykorzystywane na wsparcie charytatywne mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego zgodnie z zawartą umową. Wszystkie pozyskane środki oraz ich rozdysponowanie będzie odzwierciedlone w corocznym sprawozdaniu przedkładanym Gminie.

Bardzo dziękujemy władzom Miasta jak i Gminy za obdarzenie nas zaufaniem i powierzenie nam opieki nad tak ważnym przedsięwzięciem. Kosze na nakrętki to piękna inwestycja, która sprawdziła się już w wielu miastach Polski. Również u nas nie da się ukryć, że cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego bo od czasu postawienia metalowych serc były one już wielokrotnie opróżniane. Liczymy na dalsze pełne” serca”.