Sprawozdania Fundacji Kolorowe Motyle

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok przesłane do Krajowego Rejestru Sądowego
Dokument PDF do pobrania – sprawozdanie_finansowe-2021.pdf

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok przesłane do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 23.09.2021 r.
Dokument PDF do pobrania – sprawozdanie_finansowe_2020.pdf

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok przesłane do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 24.09.2020 r.
Dokument PDF do pobrania – sprawozdanie_finansowe_2019.pdf

Sprawozdanie merytoryczne za 2021 rok złożone w Ministerstwie Zdrowia
Dokument PDF do pobrania – sprawozdanie_merytoryczne-2021.pdf

Sprawozdanie merytoryczne za 2019 rok złożone w Ministerstwie Zdrowia dnia  13.10.2020 r.
Dokument PDF do pobrania – sprawozdanie_merytoryczne_2019.pdf