Kontakt z nami

Fundacja powstała w celu niesienia pomocy materialnej poprzez zbiórki pieniężne niepełnoletnim i dorosłym dotkniętym wszelkimi chorobami wymagającymi kosztownego leczenia, zakupu sprzętu medycznego oraz leków.
Celem fundacje jest również organizowanie zbiórek darów dla osób i rodzin w trudnej sytuacji materialnej, po przejściach lub takich, które ucierpiały w wyniku zdarzeń losowych.Fundacja jest organizacją społeczną posiadająca w swoim statucie możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w celu gromadzenia środków dla swoich podopiecznych oraz na cele statutowe fundacji. Fundacja w celu zapewnienia jak najlepszej opieki swoim podopiecznym oraz ich rodzinom będzie prowadziła współpracę ze szpitalami, ośrodkami medycznymi, ośrodkami wychowawczymi a także placówkami zajmującymi się opieką prawną oraz społeczną. Będziemy również organizować różnego rodzaju kampanie społeczne wśród młodzieży w szkołach, osób starszych np. w placówkach opiekuńczych ale również wśród naszych najmłodszych w przedszkolach.
Fundacja Kolorowe Motyle została zarejestrowana w dniu 29.11.2019r. w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS: 0000814056
NIP: 661-23-79-100
REGON: 384964720

Bank: Pekao S.A
Nr rachunku: 88 1240 5035 1111 0010 9502 1194
SWIFT/BIC: PKOPPLPW
IBAN: PL 88 1240 5035 1111 0010 9502 1194

Wysłanie prośby o kontakt jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w wiadomości, celem uzyskania kontaktu zwrotnego. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z. 2016r. poz. 922 ze zm.) informuję, że Pana/Pani dane osobowe podane w wiadomości przetwarzane będą przez Fundację Kolorowe Motyle z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Sandomierskim 26A, w celu nawiązania z Panem/Panią kontaktu. Przysługuje Panu/Pani prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.